Loading...Do ciszy dąż poprzez równowagę a nie przez bezczynność
                                     -Schiller
W ciszy pracować i mieszkać, to jest życzenie większości mieszkańców i użytkowników budynków. W ciszy pracować i mieszkać oznacza odpowiednią ochronę od niepożądanego hałasu wewnętrznego i zewnętrznego.

Fakt, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia obowiązuje nie tylko przy stałym oddziaływaniu i wysokim jego poziomie. Obowiązuje on także dla szumów, które są znacznie cichsze, ale na podstawie zawartych w nich informacji oraz samopoczucia dotkniętej osoby prowadzą również do uszczerbku na zdrowiu.

W nowoczesnym budynku znajduje się coraz więcej źródeł hałasu.
Z jednej strony techniczne urządzenia i instalacje wewnętrzne jak wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, windy czy transformatory przysparzają nam korzystny klimat i większy komfort użytkowania. Z drugiej strony dają wiele do życzenia pod względem poziomu hałasu i drgań.
Z tego również powodu są przyczyną zażaleń i skarg mieszkańców oraz użytkowników najczęściej poniżej poziomów instalacyjnych, maszynowych wewnątrz budynków mieszkalnych i biurowych.

Gdy różne firmy instalacyjne, niezależne od siebie, bez wspólnej koordynacji montują rurociągi wraz z pozostałymi technicznymi urządzeniami i instalacjami bez wiedzy o akustyczno-budowlanych powiązaniach wbudowują automatycznie problemy akustyczne w budynek.

Izolacja drgań musi zapobiec przenoszeniu sił wytwarzanych przez instalacje i urządzenia na fundament lub konstrukcje budowlaną.

Większość stropów i dachów, na których umieszczone są urządzenia i instalacja techniczna jest bardzo wrażliwa na drgania. Z tego powodu tak ważne jest prawidłowe odizolowanie urządzeń i instalacji technicznej od całości konstrukcji budowlanej.
Dla urządzeń, podstawowym warunkiem wibroizolacji jest prawidłowy dobór właściwych konstrukcji podstaw do miejsca posadowienia oraz konstrukcji wsporczych rurociagów z ich rozmieszczeniem. Dobór konstrukcji użądzeń i instalacji wraz z ich parametrami związany jest z jednej strony ze sztywnością urządzenia w całości (np. wszystkie sekcje zespołu wentylacyjnego) oraz odpowiednich mas, z drugiej strony z przewidywanym oddziaływaniem zewnętrznym np. obciążenie wiatrem. Wszystkie takie dynamiczne obciążenia należy w pierwszym rzędzie wyeliminować lub ograniczyć do minimum.

Producenci urządzeń wytwarzają coraz to wydajniejsze i lżejsze urządzenia. W większości modułowe systemy poprzez swoją konstrukcje i małą stosunkowo masę do mocy przy dużych obrotach i prędkościach prowadzą w konsekwencji do zwiękrzonego poziomu drgań i hałasu nie tylko w samych urządzeniach.
Poprzez instalacje rurociągową drgania i hałas przenosi się na cały budynek.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem w takich przypadkach są odpowiednio zaprojektowane sztywne stalowe ramy lub płyty inercyjne. Zapewniają one w każdych warunkach korekcję rozkładu mas lub dodatkowo jeszcze wymaganą masę.

Dobrze zaprojektowane ramy wraz z wibroizolatorami zapewniają już w stadium projektu wystarczający poziom izolacji. W efekcie projektant i wykonawca instalacji otrzymuje gwarancje należycie wykonanej pracy, a końcowy użytkownik ma zapewniony tak potrzebny komfort akustyczny.
Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry